+421/51 381 1501 grating@grating.eu.sk

Kontakt

Ing. Juraj Hugec – GRATING
Mirka Nešpora 63, 080 01 Prešov
IČO: 44940840
DIČ: 1044604693
IČ DPH: SK 1044604693

Ing. Juraj Hugec
0907 557 555
hugec@grating.eu.sk

Juraj Hugec ml.
0948 353 287
grating@grating.eu.sk

Prevádzka: Ing. Juraj Hugec – GRATING
Mukačevská 32, 080 01 Prešov
Tel.: +421/ 51 381 1501

Prevádzka

Kontaktný formulár

Ochrana osobných údajov

2 + 2 =

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa Ing. Juraj Hugec-GRATING, Sídlo: Mirka Nešpora 6392/63, 080 01 Prešov, IČO: 44 940 840, Zápis: Obchodný register OÚ Prešov, ž.r. 750-34734 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa a predloženia cenovej ponuky jeho produktov a služieb, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.