+421/51 381 1501 grating@grating.eu.sk

Lisované rošty P

Použitie:
Podlahové rošty typu P majú podobne ako rošty SP využitie v strojárenskom, chemickom, potravinárskom, ťažkom priemysle a poľnohospodárstve všade tam, kde je potrebný prestup svetla, vzduchu, prachu a vody. Slúžia ako pochôdzne a pojazdové lávky, technologické plošiny, schodiská, nosné dielce regálových a plotových systémov, podhľadové, fasádové a deliace prvky budov.

Konštrukcia P roštov a rozmery oka :

Lisované rošty sú označované ako P. Skladajú sa z nosných a nenosných pások, kde sú navzájom zalisované nenosné pásky do nosných pások s tvarovanými drážkami pomocou veľkého tlaku ca 20000 kN. Týmto spôsobom sa dosiahne pevná a odolná konštrukcia roštu. Následne sa takto vyrobené SP rošty lemujú lemovacou páskou a to prevažne o rozmere nosnej pásky.
P rošty sa vyrábajú v rôznych rozmeroch oka. V objednávkach uvádzame rozstup oka čo je osová vzdialenosť medzi nosnými a nenosnými páskami.

Rozmer nosnej pásky:
Štandardne máme v ponuke pásku 30×2,30×3,40×2,40×3.
V ponuke je aj nosná páska 25×2, 25×3, 35×2, 35×3, 50×3, 60×3.

Tabuľka najbežnejšie dodávaných rozmerov oka u P roštov

Rozmery lisovaných roštov:
Lisované rošty sa vyrábajú v maximálnej výrobnej dĺžke L = 2300 mm.
Maximálna vyrobná šírka lisovaných roštov je B=1700 mm.

Nový typ lisovaných roštov:
PLNÉ (KARTÓNOVÉ) ROŠTY sa vyrábajú z nosnej a nenosnej pásky rovnakej výšky. V obidvoch páskach je vyseknutá tvarovaná drážka. Všetky pásky sa potom vkladajú do seba vo vzájomne kolmých smeroch a následne sú takto zložené pásky zalisované. Rozmer nosnej pásky je 30×2, 35×2, 40×2, 30×3, 35×3, 40×3, lemovanie plných roštov je štandardne páskou.
V prípade požiadavky na protišmykové plné rošty je možné využiť protišmyk len na jednej páske.
PLNÉ rošty používame ako fasádne rošty, markízy- slnolamy, ale aj pre vysoké zaťaženie hlavne pre zakrytie odvodňovacích kanálov.

Označenie P roštov :

P 30×3 / 33×33 / lem(nelem)
P – lisovaný rošt
30×3 – rozmer nosnej pásky
33×33 – rozstup oka 33,3×33,3 mm
lem= lemovaný, nelem= nelemovaný