+421/51 381 1501 grating@grating.eu.sk

Kompozitné rošty

Kompozitné (ľudovo plastové) rošty sa používajú ako plošiny, podlahy, lávky, schodiská a prekrytia kanálov hlavne tam, kde je požiadavka na vysokú odolnosť voči korózií a to hlavne v chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Výhodou kompozitných roštov je ich nízka hmotnosť, sú nevodivé, majú vysokú životnosť a farebnú stálosť, sú dobré odolné voči korózii a ich špeciálna vlastnosť je spomaľovanie horenia.

Kompozitné rošty sú vyrábané kombináciou skleneného vlákna (1) a špeciálnej živice (2), ktoré sú následne tepelne vytvrdzované a odlievané v špeciálnych formách do polotovarov (panelov). Z týchto panelov sa následne režú a formujú rozmery roštov podľa požiadavky odberateľov.

ŠTANDARDNÉ TYPY A OZNAČENIE KOMPOZITNÝCH ROŠTOV :

ECO – štandard farba: oceľovo sivá
Základ tvorí ortoftalická polyesterová živica. Odporúčané pracovné teploty -40/+60°C.
Využíva sa pre mierne korózne oblasti, kde nie je požadovaná vysoká chemická odolnosť roštu. Napr. ČOV, v prímorských oblastiach atď.
ISO – farba: štandard farba zelená. Odporúčané pracovné teploty -40/+70°C.
Základ tvorí isoftalická polyesterová živica na univerzálne využitie v priemyselných a chemických závodoch, kde je požiadavka odolnosti voči korózii nevyhnutnosťou.
FD – farba: svetlo sivá
Základ tvorí isoftalická potravinárska polyesterová živica. Táto kvalita bola špeciálne vyvinutá pre využitie v potravinárskom priemysle a pre živočíšnu výrobu.
VE – farba: farba červená. Odporúčané pracovné teploty -40/+85°C.
Základ tvorí vinylester, ponúka sa ako vysoko spoľahlivé riešenie pre agresívne korózne prostredia s rozsahom od leptavého až po kyselinové.
FEN – základom je fenolická živica s nehorľavou zložkou, ktorá má vysokú odolnosť voči teplote a ohňu, má nízku dymivosť a toxicitu výparov-spalin. Preto pri požiari plošiny je šírenie plameňa obzvlášť nízke.

ZÁKLADNÉ ROZMERY ROŠTOV:
Rozmer oka :
Kompozitné rošty sa vyrábajú štandardne v štvorcovom oku.

 

Oko 38x38mm je najbežnejšie používané.

Oko 19x19mm je využívané hlavne pri požiadavke na prepad objektov menších ako 15 mm čo umožňuje lepší pohyb pre vozíky s kolieskami atď.

Oko 50x50mm je vyžívané pre rošty výšky 50mm hlavne pri požiadavke na vyššie zaťaženie plošiny.

Kryté rošty používame pri požiadavke na plný povrch kompozitných roštov. Štandardne je tento krytý povrch upravený pieskovaním. Hrúbka krytého roštu sa tým zväčší cca o 3-5 mm. Tieto rošty majú vyžitie pri výrobe prevádzkových šácht, káblových žľaboch a kanálových poklopov.

Hrúbka roštov:
Nosnosť roštu závisí aj od jeho hrúbky (výšky).
Najbežnejšie hrúbky sú : 26mm, 30mm, 38mm, 50mm. (tolerancia +-2mm)
Pretože nosné prvky  sú rovnako vysoké v obidvoch smeroch je kompozitný rošt nosný v oboch smeroch uloženia.

Uzavreté rozmery kompozitných roštov:
Pre dosiahnutie uzavretého rozmeru oka kompozitných roštov odporúčame rošty navrhovať  podľa nasledovnej tabuľky. (tolerancia +-5mm)

POVRCH ROŠTOV :
Povrch kompozitných roštov poznáme
konkávny výhodou je jednoduchá údržba a vysoký protišmykový povrch.
pieskovaný – zabezpečí vysoko trvanlivý a protišmykový povrch roštov.
zbrúsený(hladký)– tieto rošty sa používajú ako dekorácia, AKO ploty a zábradlia

TABUĽKA PROTIŠMYKOVOSTI podľa BGR 181:

ZAŤAŽENIE KOMPOZITNÝCH ROŠTOV:  

Pri návrhu dĺžky roštov pre uloženie na nosníky OK je možné využiť nasledovnú tabuľku.
Pre normované rovnomerne rozložené zaťaženie Fv= 250kg/m2
Pre zvýšené rovnomerne rozložené zaťaženie Fv= 500kg/m2
Návrh hrúbky roštu v závislosti od požadovaného zaťaženia a max. svetlosti podpier L  pri max. ohybe 1%:

Koeficient na prepočet zaťaženia pri krytých kompozitných roštov je ca 2,5.