+421/51 381 1501 grating@grating.eu.sk

Rošty pre vysoké zaťaženie

Ťažké rošty sa používajú na prekrytie technologických kanálov a plošín, kde sa predpokladá pohyb vozidiel a ťažkých kolesových mechanizmov.

Ťažké rošty sa vyrábajú v prevedení odporovo zvárané SP aj lisované P štandardne u SP do rozmeru nosnej pásky 80×5 mm, u P do rozmeru nosnej pásky 110×5 mm.

Dimenzovanie roštov pre vysoké zaťaženie predpisuje norma DIN 1055 / 1072.
Hlavnými parametrami pre navrhovanie ťažkých roštov sú :
– rozstupy nosníkov konštrukcie
– kolesový tlak vozidla
Pri navrhovaní roštov pre vysoké zaťaženie je potrebné uvažovať aj s dynamickým zaťažením roštov. To vzniká hlavne v prípadoch ak jazdná dráha vozidla obsahuje úseky, ktoré sú namáhané účinkom brzdnej sily. Vtedy sa kolesové tlaky vozidiel násobia koeficientom 1,4.