+421/51 381 1501 grating@grating.eu.sk

Kotvenie oceľových podlahových roštov typ SP a P

Podlahové rošty musia byť uchytené k OK v štyroch bodoch, najlepšie v rohoch.
GRATING ponúka príchytky pre všetky typy vyrábaných roštov v prevedení :
žiarovo zinkované podľa EN ISO 1461 v nerezovom prevedení AISI 304 a AISI 316.

Štandardná príchytka  133K(T)
sa používa na upevnenie SP aj P roštov s
veľkosťou oka 34/38mm ( 33/33 )mm
k I,T profilom OK.
Pozostáva z horného dielu vlnka K alebo tanierik T,
dolného dielu rybka 30, skrutka M8x70 a matica M8

Dvojitá príchytka 933K(T)
sa používa na spojenie dvoch roštov  k sebe
a to hlavne v miestach, kde dochádza k veľkým
priehybom navzájom spájaných roštov.

Bezpečnostná príchytka 334K (633K)
sa využíva na miestach, kde z dôvodu vibrácií OK dochádza
k uvoľneniu príchytiek a možnosti zošmyknutiu roštov z OK

Typ 334K používame na upevnenie
zváraných SP roštov s okom 34/38

Typ 633K používame na upevnenie
lisovaných P roštov s okom 33/33

Príchytka pre malé oko P10
sa používa na upevnenie roštov s veľkosťou
oka v jednom smere 10mm s nahradením
horného dielu príchytky skrutkou s plochou
hlavou.

Háková príchytka 734K
sa využíva na upevnenie roštov na profily OK
špeciálnym dolným hákovým dielcom.
Pre jeho správu veľkosť je potrebné uviesť
Typ a veľkosť profilu OK.

Nastreľovacia príchytka 434K
sa využíva na rýchle upevnenie roštov na profily OK.
Pretože veľmi dobre odoláva vibráciam OK nahrádza
v plnom rozsahu bezpečnostné aj hákové príchytky.
Pozostáva s nastreľovacieho hrotu so závitom M8
a špeciálneho tanierika s vnút. závitom M8.
Pre montáž je potrebná špeciálna nastreľovacia
pištoľ.