+421/51 381 1501 grating@grating.eu.sk

Kotvenie kompozitných roštov

ŠTANDARDNÉ SPOJENIE

Príchytka B 38
Používa sa pre rošt s okom 38/38 mm.
Príchytka pritlačí rošt k nosníku,
ktorý nie je potrebné vŕtať.

Príchytka B 19
Používa sa pre rošt s okom 19/19 mm.
Príchytka pritlačí rošt k nosníku,
ktorý nie je potrebné vŕtať

PRIAME SKRUTKOVÉ SPOJENIE

Príchytka M :
Používa sa pre rošt s okom 38/38
aj 51/51, kde horný diel je vlnka.
Je to priame spojenie s nosníkom,
kde sa musí nosník prevŕtať.

Príchytka W :
Používa sa hlavne pre plný rošt alebo
rošt s okom 19/19 MICROMESH.
Je to priame spojenie s nosníkom,
kde sa musí nosník prevŕtať.

DVOJITÁ PRÍCHYTKA

Príchytka F :
Používa sa pre spojenie dvoch roštov s okom 38/38
príp. 19/19 vedľa seba a to hlavne v miestach,
kde dochádza k veľkým priehybom.