+421/51 381 1501 grating@grating.eu.sk

Protišmykové podlahové rošty

Použitie protišmykových roštov
Protišmykové prevedenie roštov sa využíva na miestach s náročnými prevádzkovými podmienkami spôsobené olejom, mastnotou, vlhkosťou, ľadom z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva pošmyknutia a vzniku úrazu.
Protišmykové rošty sa predpisujú hlavne pre rampy – šikmé plošiny so sklonom od 6° do 10º.

Protišmykové rošty označujeme písmenom X pred označením jednotlivých typov roštov.

Podľa triedy protišmykovosti a predpisu BGR 181 rozdeľujeme rošty do niekoľkých tried protišmyku R10 až R13.
Štandardné rošty typu SP a P patria do triedy R 10.
Protišmykové rošty XSP Typ 1 zaraďujeme do triedy R12
Protišmykové rošty XP Typ 2 zaraďujeme do triedy R12,
Protišmykové rošty XP Typ 3 zaraďujeme do triedy R13,
Protišmykové rošty XP Typ 4 zaraďujeme do triedy R11

Protišmykové podlahové rošty delíme na :

Protišmykové zvárané rošty typu XSP
Rozdiel oproti SP roštom je, že XSP rošty majú špeciálnu vrúbkovanú protišmykovú úpravu na všetkých nosných páskach, Typ 1.
Konštrukcia, rozmer oka, typ nosnej pásky a rozmery XSP roštov sú rovnaké ako pri zváraných SP roštoch.
Hodnoty zaťaženia XSP protišmykových roštov v porovnaní so zváranými SP roštami sú znížené o cca 10%.

Protišmykové lisované rošty typu XP
Vyrábajú sa v niekoľkých variantách.
Typ 2 má protišmykovú úpravu na nosnej páske
Typ 3 má protišmykovú úpravu na nosnej páske aj nenosnej páske
Typ 4 má protišmykovú úpravu na nenosnej páske
Konštrukcia, rozmer oka, typ nosnej pásky a rozmery XP roštov sú rovnaké ako pri lisovaných P roštoch.
Hodnoty zaťaženia XP protišmykových roštov typ: 2 a 3 v porovnaní so zváranými P roštami sú znížené o cca 10%.

Pri naklonenej plošine a pri lávke pre peších so stúpaním od 10º do 24º sa musia použiť protišmykové rošty s protišmykovými lištami, ktoré sú privarené k roštom za sebou v odporučenej vzdialenosti cca rovnej dĺžke jedného kroku.

Podľa predpisu BGI 701 pre lávky- šikmé plošiny odporúčame :
Sklon do 6° – rošty bez protišmykovej úpravy
Sklon od 6° do 10º – rošty s protišmykovou úpravou
Sklon od 10º do 24º – rošty s protišmykovou úpravou + protišmykové lišty
Sklon od 24º do 45º – schodiskové stupne, alebo premostenie

T – vzdialenosti medzi protišmykovými lištami, cca 500 mm
b – šírka lišty 10-30 mm
h – výška lišty 5-20 mm
α – uhol sklonu plošiny od 10º do 24º