+421/51 381 1501 grating@grating.eu.sk

Zvárané SP rošty DIN 24537

Použitie :
Podlahové rošty SP majú využitie v rôznych oblastiach priemyslu a to hlavne v strojárenskom, chemickom, potravinárskom, ťažkom priemysle, v stavebníctve aj v poľnohospodárstve a to všade tam, kde je potrebný prestup svetla, vzduchu, prachu a vody. Slúžia ako pochôdzne aj pojazdné lávky, technologické plošiny, schodiská, nosné dielce regálových a plotových systémov, taktiež podhľadové, fasádové a deliace prvky budov. Ich výhodouje vysoká nosnosť, nízka hmotnosť, dlhá životnosť a jednoduchá montáž.

Konštrukcia SP roštov a rozmer oka :
Rošty sú tvorené z nosných pásov a nenosných drôtov O Ø 4,8mm. Skrúcané drôty sú metódou odporového zvárania tj. kombináciou tlaku 1000kN a el. prúdu 2500 kVA , zavarené do neoslabeného prierezu nosnej pásky.Následne sa takto vyrobené SP rošty lemujú lemovacou páskou a to prevažne o rozmere nosnej pásky.
SP rošty sa vyrábajú v rôznych rozmeroch oka.V objednávke predpisujeme rozstup oka čoje osová vzdialenosť medzi nosnými páskami a nenosnými drôtmi.
Hrúbka nosnej pásky:
Štandardne sa vyrábajú SP rošty v nosnej páske 30×2,30×3,40×2,40×3.
V ponuke je aj nosná páska 25×2, 25×3, 30×4, 30×5, 40×5, 50×5, 60×5, 70×5.

Tabuľka najčastejšie dodávaných rozmerov oka u SP roštov

Rozmery SP roštov :
Oceľové rošty sa vyrábajú ako polotovar štandardne v nosnej dĺžke 6100mm a nenosnej štandardnej šírke 1000mm. Tento polotovar sa následne delí na deliacom pracovisku nakonečný rozmer podľa požiadavky odberateľa.

Štandardná šírka : je rozmer roštu 1000 mm v mínusovej tolerancii 0-4 mm. Pretože v tomto prípade pri výrobe roštov nevzniká žiaden odpad odporúčame túto šírku predpísať v čo najväčšom množstve .Iné rozmery šírky používame už len ako doplnenie celkovej dĺžky plošiny alebo lávky.

Výrobná šírka: konečný rozmer roštu je navrhnutý ako násobok osového rozstupu nosnej pásky 34,3mm. Tento rozmer je ukončený nosnou páskou a nie je potrebné dodatočne rošt po zrezaní lemovať, viď tabuľka.

Tabuľka výrobných šírok SP roštov

Atypická šírka :konečný nenosný rozmer roštu je predpísaný medzi nosnými páskami ( uprostred oka ) a preto musíme rošt dodatočne po vyrezaní olemovať.

Označenie SP roštov :
SP 30×3 / 34×38 / lem(nelem)
SP – odporovo zváraný rošt
30×3 – rozmer nosnej pásky
34×38 – rozstup oka 34,3×38,1 mm
lem=lemovaný, nelem=nelemovaný