+421/51 381 1501 grating@grating.eu.sk

Kotvenie profilovaných roštov

P1
ŠTANDARDNÉ SPOJENIE:
Pozostáva s dolného dielca príchytky, skrutky so zapustenou hlavou a štvorhrannej matice.

P2
PRIAME SKRUTKOVÉ SPOJENIE
najjednoduchšie spojenie profilovaného roštu s nosnou konštrukciou. Pozostáva so skrutky so zapustenou hlavou, podložky a matice.

P3
PRIAME SPOJENIE S DIŠTANČNÝM PROFILOM
vytvára bezpečné spojenie profilovaného roštu s nosnou konštrukciou pomocou výstuhy, skrutky so zapustenou hlavou, podložky a matice.V mieste spojenia nedochádza k prehnutiu ani pri silnom utiahnutí spoja.

P4
VZÁJOMNÉ SKRUTKOVÉ SPOJENIE
Proti posunutiu roštov a pre rovnomerné rozloženie zaťaženia na celú plošinu odporúčame profilované rošty spolu zoskrutkovať pomocou skrutky, podložky a matice (A) alebo spolu zoskrutkovať za pomoci plechovej bočnice (B).

PRÍCHYTKA S
Kotvenie pomocou S príchytky je vhodné iba pre nosníky do max. hrúbky 9mm. Tento typ spolu s horným dielom „oliva“ a skrutkou so zapustenou hlavou sa používa najčastejšie pri kotvení profil. roštov typu OFF. Oliva je vsadená do oválneho oka roštu.